Niepubliczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Safmed

"Zdrowie nie jest wszystkim,
lecz bez zdrowia wszystko jest niczym"

Fizjoterapia i rehabilitacja to dziedziny medycyny, które mają na celu przywrócenie zdrowia fizycznego lub psychicznego osobom, które utraciły sprawność wskutek wypadku lub posiadają wady wrodzone. W naszym zakładzie opieki zdrowotnej realizujemy zabiegi oraz terapie, mające na celu ułatwienie powrotu do stanu przed urazem oraz przystosowanie pacjentów do normalnego życia w społeczeństwie. Specjalizujemy się również w rehabilitacji dziecięcej.

Fizjoterapia Sosnowiec – na czym polega?

Fizjoterapia koncentruje się zwalczaniu bólu i stanów zapalnych oraz poprawie ogólnej wydolności organizmu po urazie lub wypadku. Służy także zapobieganiu nawrotom poszczególnych dolegliwości i przeciwdziałaniu negatywnym konsekwencjom związanym z nagłym zahamowaniem aktywności fizycznej. Fizjoterapia Sosnowiec może obejmować zabiegi z zakresu fizykoterapii oraz kinezyterapii. W jej zakres wchodzą masaże lecznicze oraz terapie z użyciem ultradźwięków, pola magnetycznego, lasera czy zima.

Rehabilitacja Sosnowiec – co obejmuje?

Rehabilitacja Sosnowiec to pojęcie znacznie szersze niż fizjoterapia, ponieważ skupia się nie tylko na przywróceniu zdrowia fizycznego, ale także na aspekcie psychologicznym. Rehabilitacja medyczna obejmuje działania zmierzające do przywrócenia maksymalnej możliwej sprawności psychicznej i fizycznej. Społeczna ma na celu umożliwienie niepełnosprawnym pacjentom uczestniczenie w życiu społecznym, a zawodowa ułatwienie im uzyskania i utrzymania zatrudnienia.

Rehabilitacja dzieci Sosnowiec

Rehabilitacja dzieci wymaga szczególnego podejścia i ścisłej współpracy- angażuje zarówno dzieci, jak i rodziców. Zajmuje się wspomaganiem prawidłowego rozwoju dzieci oraz korygowaniem nieprawidłowości w pierwszych latach ich życia. Szybkie zdecydowanie się na skorzystanie z pomocy specjalisty, który dobierze odpowiednią metodę rehabilitacyjną, pozwala zapobiec poważnym powikłaniom oraz umożliwia osiągnięcie pełnego sukcesu terapii. Rehabilitacja dzieci Sosnowiec może przybierać formę zabawy, dzięki czemu jest lepiej akceptowana przez małych pacjentów.