Niepubliczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Safmed

"Zdrowie nie jest wszystkim,
lecz bez zdrowia wszystko jest niczym"

Indywidualna praca z pacjentem

Indywidualna praca z pacjentem: wykorzystujemy wszelkie narzędzia dostosowane do danego pacjenta. Wybieramy elementy z różnych metod, które w konkretnym przypadku mogą być przydatne. Terapia opiera się na metodzie Maitlanda, McKenziego, Chaitow, masażu, terapii punktów spustowych, ćwiczeniach izometrycznych, sensomotorycznych, rozciągających itp.