Niepubliczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Safmed

"Zdrowie nie jest wszystkim,
lecz bez zdrowia wszystko jest niczym"

Medycyna Pracy

W ramach medycyny pracy oferujemy badania profilaktyczne wstępne, okresowe i kontrolne. Oferujemy także badania kontrolne dla kierowców (zawodowych, jak i do Wydziału Komunikacji), operatorów, badania wysokościowe dla zakładów mających stałą współpracę oraz indywidualnych pacjentów. Dysponujemy trzema lekarzami profilaktykami. Posiadamy zróżnicowane cenowo pakiety badań dla zakładów pracy.

Lekarz medycyny pracy

Poradnia medycyny pracy jest czynna:

Kontakt biznesowy – a.kurzak@safmed.com.pl fdgcvdfg fdgcvdfg