Niepubliczny Wielospecjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej Safmed

"Zdrowie nie jest wszystkim,
lecz bez zdrowia wszystko jest niczym"

Ultradźwięki

Ultradźwięki – Podczas zabiegu wykorzystuje się drgania mechaniczne o częstotliwości: 800-24.000 kHz. Dużą „dźwiękochłonność” wykazuje tkanka nerwowa, mniejszą tkanka mięśniowa, najmniejszą – z racji swojej zwartej struktury – tkanka tłuszczowa. Podstawowym efektem działania ultradźwięków na tkanki jest działanie mechaniczne zwane „mikromasażem”, spowodowane wahaniem ciśnień w przebiegu fali dźwiękowej. Ważną składową działania ultradźwięków jest również ich wpływ na biochemię tkanek, prowadzący do ich lepszego utleniania.

Zabiegi ultradźwięków mają działanie: