Ukryj menu

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz plik

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz plik

Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Pobierz plik

Upoważnienie do odbioru recept i zleceń

Pobierz plik

Upoważnienie do odbioru wyników badań laboratoryjnych

Pobierz plik

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Pobierz plik

Skierowanie na badania lekarskie – medycyna pracy

Pobierz plik

Skierowanie na badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Pobierz plik